Foto safari

Afstand: 14-47 km

Thy byder på et væld af spændende dyr og planter.

Tag på fotosafari og se hvilke dyr, som du kan ”skyde”.

Her er et lille udvalg af spændende og udfordrende muligheder i Thy:

Havørn, trane, skestork, isfugl, krondyr, spættet sæl, odder, ensianblåfugle & soldug.

Kan du finde dem alle?


Der er spændende motiver overalt i Thy, men tre gode steder med fantastisk dyreliv er:

Hanstholm Vildtreservat
Agger Tange
Vejlerne