Agger Tange

Afstand: 45,5 km

Agger Tange med Svaneholmhus er den sydligste spids af Thy og den sydlige indgang til Nationalpark Thy.

Svaneholmhus Informationscenter om Nationalpark Thys ligger på Agger Tange ved færgehavnen helt nede på sydspidsen af tangen.

I huset kan du lære mere om områdets særlige natur. Om kystlagunen og strandengene, planterne og fuglene, der er at finde på Agger Tange.

Agger Tange

Landskabet på tangen og lige øst for den adskiller sig med laguner og strandenge fra naturtyperne i resten af nationalparken.

Agger Tange 3

Tangen er et af Nordeuropas betydeligste rasteområder for vandfugle.

Agger Tange 7

Spættede sæler ses tit på bankerne ved Agger Tange. Færgehavnen er et godt sted at stå for at se ud over bankerne.

Agger Tange 5