Hanstholm Vildtreservat

Området rummer et rigt dyreliv. Sjældne fuglearter yngler her, og store bestande af krondyr holder til på de uforstyrrede arealer.

På grund af fredningen er der begrænset adgang, og i ynglesæsonen må man nøjes med at betragte landskabet lidt på afstand.

Fugletårnet i Sårup, i den nordvestlige del af Tved Klitplantage, ligger højt på den gamle kystskrænt.

Herfra er der en særlig god udsigt over de indre og lukkede områder af Hanstholm Vildtreservat.

Medbring en god kikkert.

Saarup Fugletaarn

Omkring søerne udspiller der sig et rigt dyreliv på forskellige tider af året.

I marts-april kan man være heldig at opleve traner, der danser og trompeterer i kærene neden for tårnet, inden de slår sig ned på ynglepladserne i reservatet.

Senere på sommeren kan man se dem spankulere rundt parvis med en eller to unger.

Traner 2

Et af de bedste steder at opleve krondyrene i reservatet er ligeledes fra tårnet.

I sensommeren kan der i perioder samles op til 400 dyr i klitterrænet ud for tårnet.

Senere splittes flokken op i brunsttiden, når de store pladshjorte har samlet hver sin rudel, som de nidkært vogter over.

Hanstholm Vildtreservat 6

Når hjortene brøler ud over vildmarken en vindstille aften i solnedgangen, glemmer man nutiden og føler sig hensat til urtiden.

Mere info

Hanstholm Vildtreservat 5