Vejlerne

Afstand: 46,9 km

På grænsen mellem Thy og Hanherred er der en helt egen verden – en ubeskrivelig oplevelse for naturelskere.

Her ligger Vejlerne – Nordeuropas største fuglereservat – et ca. 6.000 hektar lavtliggende område, liggende som enge, rørskove og brakvandssøer, et Ramsar-område af international betydning.

Fiskehejre

Da Vejlerne er fuglenes fristed, har du ikke adgang til området, men fuglene kan studeres fra dæmninger og fugletårne.

Vejlerne 3

Du får en større oplevelse af Vejlerne ved at bruge fugletårnene, bl.a. ved den gamle jernbanedæmning mellem Frøstrup og Vust.

Her kan du gå ud i rørskoven på en smal gangbro.

Vejlerne 5

I Vejlernes Naturcenter, der ligger ved hovedvej A11 / 29, kan du få mere information om Vejlernes historie og dyreliv.

Her kan du også se nærmere på området gennem kikkerten i midten.

Vejlerne 2