• Boegsted Rende ruten

Bøgsted Rende ruten 2,5 km

Afstand 8,7km

Ruten byder på en stor variation i naturoplevelser, da du på noget af din tur kan opleve tæt kroget bjergfyr krat, som giver en jungleagtig fornemmelse.

 På nogle andre stykker går du under trækronerne fra den majestætiske ædelgran og den blålige sitkagran.

Vandets rødbrune farve skyldes okker fra grøfterne til renden.

Boegsted Rende ruten 2
Boegsted Rende ruten 3
Boegsted Rende ruten 4