• Affald syd

Affald og kemiske toiletter

Der er to affaldspladser og to udslagskummer til kemisk toilet på pladsen.

I den nordlige ende kan du smide normalt affald i containerne. Du har samme sted mulighed for at slå det kemiske toilet ud.

I den sydlige ende kan du komme af med dit affald i skuret lige efter indkørslen til pladsen . Her er det også muligt for dig at komme af med pap, glas, dåser, batterier og aske.

Du kan slå det kemiske toilet ud i udslagskummen bag ved hovedbygningen i den sydlige ende af pladsen.


Du må ikke stille møbler og lignende på affaldspladserne. Det skal du selv sørge for at køre på genbrugspladsen i Hanstholm.

Affald nord

Affald syd 1
Affald kort 1